U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Over ons

Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel adviesbureau. Dit betekent dat geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij ons iets kan verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, u bent onze opdrachtgever!

Dat betekent dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Of dat nu gaat om een hypotheek, om financiële planning of om riskmanagement, ons gaat het erom de belangen en interessen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen.

Ons vak is het adviseren en begeleiden op het brede vlak van financiële dienstverlening. Dat betekent dat wij ons specialist durven te noemen op de terreinen:

  • hypotheken
  • sparen en beleggen
  • financiële planning
  • risicobeheer


Uw hypotheek


Een hypotheek is niets anders dan een plan om vermogen op te bouwen met onroerend goed als onderpand. Dit is een lening met doorgaans een looptijd van 30 jaar. Dat betekent dat we zorgvuldig na moeten gaan op welke momenten in uw leven uw inkomen veranderen kan.

Om berekeningen goed te kunnen maken, gebruiken we een geavanceerd computerprogramma waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid kunnen doorrekenen.

Zoeken

Voordat we die berekeningen met u zullen maken, gaan we eerst goed met u na aan welke eisen uw hypotheek zal moeten voldoen. Welke aflossingsvorm heeft de voorkeur? Welke rentevaste periode? Moeten er speciale constructies worden gehanteerd? Kortom, hoe moet uw hypotheek er uit zien?

Wanneer de wensen duidelijk zijn, gaan we met u na welke geldgever uw hypotheek leveren kan. Hierbij kunt u kiezen uit diverse geldgevers, waarbij wij de voors en tegens zullen verduidelijken.
Na de keuze voor een geldgever en hypotheekopzet zullen wij de offerte voor u aanvragen.

Offerte en akte

Uiteraard controleren wij de offerte nauwkeurig op juistheid. Is de offerte correct, dan regelen wij de volledige verdere afhandeling. Als de stukken van de geldgever bij de notaris liggen, zullen wij de hypotheekakte en afrekening controleren of deze overeenstemt met de getekende offerte.

Hoe adviseren wij u over sparen en beleggen
Bij sparen en beleggen gaat het om vermogensopbouw. Dit kan op tal van manieren. Belangrijk hierbij is vast te stellen welke doel u hiermee voor ogen hebt. Als het spaardoel op korte termijn behaald moet worden, bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan zal u eerder kiezen voor sparen. Ligt het spaardoel verder weg, dan zult u wellicht eerder kiezen voor aandelen. Hierbij zijn diverse combinaties mogelijk.

Wij helpen u bij het vaststellen van uw beleggingsprofiel; dit betekent het vinden van de balans tussen rendement en zekerheid. Hiermee rekeninghoudend wordt een passend product gezocht. Vervolgens helpen wij u met het zoeken naar de meest geschikte aanbieder.

We vragen de spaarrekening, beleggingsrekening of -verzekering voor u aan, controleren de juistheid van de gegevens en blijven constant uw vaste aanspreekpunt.

Financiële planning
Het is een onderdeel van ons vak dat nauw verwant is met hypotheekadvisering, sparen en beleggen. Het is feitelijk een samenvoeging van alle onderdelen.

Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst inkomen. Uitgangspunt is niet de maandlast, maar het gewenste inkomen dat over moet blijven en de wijze waarop. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met inkomenswijzigingen. De geboorte van de kinderen is zo’n moment. Vaak zal dan een van beide ouders (tijdelijk) minder willen werken. Ook de pensionering is zo’n moment, omdat het inkomen dan vaak zelfs permanent daalt. Er kunnen ook nog periodes zijn waarin een sterke stijging van de kosten optreedt, bijvoorbeeld tijdens de studie van de kinderen.

Werkwijze

De volgende aanpak wordt hierbij gehanteerd:

Stap 1: het invoeren van uw huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals u die in de toekomst verwacht.
Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop deze kunnen wijzigen.
Stap 3: het opgeven van het gewenste netto inkomen, zoals u dat nu en in de toekomst ziet.

Hierna gaan wij rekenen, vergelijken en begroten om u een gedegen advies te geven. U krijgt dan meer inzicht in uw eigen financiële toekomst en komt hiermee niet voor verrassingen te staan
Risicobeheer

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan, zoals voor aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, schepen, inboedel, enzovoort. Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn.

Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de bescherming van uw bezittingen en vermogen of de gevolgen van overlijden en lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. Soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs.

Omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. Soms met behulp van speciale computerprogramma’s.Wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen.

Mocht er dan schade zijn? Dan regelen wij het totale schadetraject. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen.