U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering, wat houdt dat in?
U kunt op verschillende manieren uw vermogen opbouwen. U kunt gaan sparen of beleggen maar u kunt ook een kapitaalverzekering afsluiten. Een kapitaalverzekering (ook wel genoemd "levensverzekering") is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. Dat kan zijn op de einddatum van de verzekering. Mits de verzekerde persoon op dat moment in leven is. Het kan ook tussentijds zijn, direct bij het overlijden van de verzekerde.

Binnen alle mogelijkheden om vermogen te vormen neemt de kapitaalverzekering een wel heel bijzondere plaats in. De kapitaalverzekering is, in een aantal vormen, volledig vrijgesteld van vermogensrendementheffing.
Met name is dat het geval bij:

 • Kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek
 • Kapitaalverzekering bedoeld voor het opbouwen van pensioen (lijfrente)

Met de kapitaalverzekering groeit uw vermogen. U kunt kiezen voor:

 • Groei via deelname in beleggingsfondsen
 • Groei via belegging in hypotheken 
 • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar

Daarnaast  kan er standaard gecombineerd kan worden met tal van verschillende soorten van overlijdensverzekering. Ook kan er gecombineerd worden met arbeidsongeschiktheiddekkingen. En tot slot kan er vaak, fiscaal gunstig, gecombineerd worden met een hypotheek of met pensioen/lijfrente.

Overlijdensdekking
Is een belegging gekoppeld aan een overlijdensdekking, dan zorgt de verzekeraar er voor dat het beoogde spaardoel (bijvoorbeeld EUR 200.000 over twintig jaar) wordt afgemaakt, mocht u eerder komen te overlijden. Een uitstekend alternatief wanneer u een echt spaardoel hebt.

Arbeidsongeschiktheid
Ook deze verzekeringsvorm kunt u koppelen aan uw periodieke inleg. Het resultaat zal zijn dat uw spaardoel ook wordt afgemaakt, wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt zou raken. Een goed middel wanneer u een beleggingsverzekering wilt inzetten om pensioenvermogen op te bouwen.

Regelmaat
En tot slot is een tevens regelmatig gekozen reden om voor een verzekeringsconstructie te kiezen, het feit dat er een vast beleggingsschema gaat ontstaan. U ontvangt immers iedere periode een acceptgiro.

Wie streeft naar een gezonde vermogensgroei, ziet zich geconfronteerd met tal van verschillende mogelijkheden: 

 • Beleggen via kapitaalverzekeringen (zie hiervoor)
 • Beleggen via beleggingsfondsen (zie "beleggen")
 • Beleggen via zelf gekochte aandelen (zie ''beleggen'')
 • Opties en lease (zie ''opties & lease'')
 • De traditionele spaarrekening (zie ''sparen'')
 • Het deposito

Het zoeken naar een gezonde vermogensgroei is een kwestie van afwegen van risico’s, fiscale situatie, eigenschappen en doelstellingen. Waar wij graag met u over gedachten van wisselen.