U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Sparen

Uw spaargeld in goede handen
Met sparen wordt in het algemeen bedoeld: geld opzij leggen. U stort geld op een spaarrekening en u ontvangt over dat bedrag rente. Maar er zijn wel verschillen. Wilt u een spaarrekening waar u geld van wilt af nemen op ieder wenselijk moment? Of wilt u een spaarrekening die vast staat en u dus geen geld uit kan ontlenen?

 

Geld storten op uw spaarrekening kunt u vanaf iedere bankrekening. Geld opnemen gaat anders: u geeft telefonisch door welk bedrag u wenst op te nemen, waarna dat bedrag direct wordt overgemaakt op uw eigen bank- of girorekening. Dat wordt de tegenrekening genoemd. Die tegenrekening geeft u gelijk bij het aanvragen van uw spaarrekening al op. En daarmee zijn misverstanden volledig uitgesloten.

Als u gaat sparen wilt de hoogste rente. De rente zal hoger worden naarmate de bankverzekeraar uw geld langer mag gebruiken. De rente voor een "deposito" is dan ook vaak beduidend hoger dan voor een "direct opvraagbare spaarrekening". Maar waar gaat de voorkeur naar uit, wat is verstandig

Allereerst is het belangrijk dat u nagaat of u met dit sparen een bepaald doel voor ogen heeft. Want in dat geval moet uw spaargeld in ieder geval weer beschikbaar komen op het moment, dat u uw spaardoel (een nieuwe auto?) bereikt heefIt.

In het algemeen is het verstandig twee spaarrekeningen aan te houden:

  1. Een "algemene reserve" rekening (voor het geval dat....)
  2. plus een vaste spaarrekening voor de hogere rente, het zogenaamde "deposito".